Istanbul

พัดลมเหล็กตั้งโต๊ะ 12 นิ้ว

บรอนซ์ / ดำด้าน

ราคา4900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
Add to cart

ขนาด : กว้าง 34.5 x ยาว 24 x สูง 42 ซม.
น้ำหนัก : 3.3 กก.

 • กำลังไฟ 220V-240V , 50Hz
 • ปุ่มปรับความแรงที่ฐาน แบบหมุน 3 ระดับ
 • ตะแกรงเหล็ก
  แบบ 4 เส้น
 • สายไฟยาว 1.5 เมตร และหัวปลั๊กแบบยุโรป
 • กล่องมอเตอร์แบบ 4 เหลี่ยม
 • ใบพัดแบบเหลี่ยม
  Approved by
 • Restriction of Hazardous
  Substances Directive

Hello from Istanbul

เมืองจุดเชื่อมระหว่างสองทวีปตะวันตกและตะวันออก โดยถูกแบ่งโดยช่องแคบทะเลผ่านกลางเมือง จึงทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองที่ผสมผสานเชื้อชาติและวัฒนธรรมเก่ากับใหม่ได้อย่างลงตัว เป็นที่มาของชื่อพัดลมเหล็กตัวแรกของเรา