Capetown

พัดลมเหล็กตั้งพื้น 16 นิ้ว

โครม,ดำ

ราคา6800 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
Add to cart

ขนาด : กว้าง45 x ยาว26.50 x สูง130-150 ซ.ม.
น้ำหนัก : 8.2 ก.ก.

 • กำลังไฟ 220V-240V , 50Hz
 • ปุ่มปรับความแรงที่ฐาน แบบหมุน 3 ระดับ
 • ตะแกรงหน้าแบบแบน
 • สายไฟยาว 1.5 เมตร และหัวปลั๊กแบบยุโรป
 • กล่องมอเตอร์แบบกลม
 • ใบพัดแบบเหลี่ยม
  Approved by
 • Restriction of Hazardous
  Substances Directive

Hello from Cape town

เมืองแห่งชายหาดลมแรง ที่มีภูเขาเป็นฉากกำแพงยิ่งใหญ่อยู่พื้นหลัง เมืองไม่ใหญ่แต่มีความหลากหลายอย่างไม่คาดคิด มีความ mix วัฒนธรรมเก่ากับใหม่ ความ craftmanship กับ modern design จะดูสัตว์ทะเล ซาฟารี หรือขับรถเลียบชายฝั่งรับลมก็ทำได้อย่างลงตัว